Zmluvy za rok

 

Rok 2017

PopisDátum zverejneniaSúbor
zmluva o nájme bytu 1713-39 2017-01-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 551-30 2017-01-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 73-17 2017-02-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-25 2017-02-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 551-48 2017-02-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-19 2017-02-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-54 2017-02-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-19 2017-02-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-54 2017-02-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-19 2017-02-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-23 2017-02-17 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1738-32 2017-03-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1738-47 2017-03-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-15 2017-03-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-17 2017-03-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-17 2017-03-01 Otvoriť
Zmluva o nájme bytu 1713-34 2017-03-16 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-15 2017-04-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-32 2017-04-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1738-61 2017-04-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-64 2017-04-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-34 2017-04-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 551-49 2017-04-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-34 2017-04-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-42 2017-04-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-48 2017-04-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 73-3 2017-05-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-42 2017-05-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-48 2017-05-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 551-32 2017-05-15 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 551-47 2017-06-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1738-19 2017-06-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 551-26 2017-06-01 Otvoriť
zmluva o kontokorente 2017-06-12 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 551-26 2017-07-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 551-10 2017-07-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 551-2 2017-07-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-1 2017-07-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1738-25 2017-07-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1738-26 2017-07-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 551-32 2017-07-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1738-26 2017-08-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 73-5 2017-08-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 551-13 2017-08-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-41 2017-08-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-41 2017-08-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-16 2017-08-12 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-16 2017-08-12 Otvoriť
zmluva o nájme bytu č.31 Sady 73 2017-08-15 Otvoriť
zmluva o nájme bytu č.16 Sady 73 2017-08-31 Otvoriť
zmluva o nájme bytu Sady 73-22 2017-09-01 Otvoriť
zmluva o nájme Sady 73-9 2017-09-01 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-8 2017-09-01 Otvoriť
zmluva o nájme Športová 1738-20 2017-09-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-20 bezbarierovy 2017-09-01 Otvoriť
zmluva u nájme bytu 73-23 2017-09-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-20 2017-09-01 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-1 2017-09-06 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-11 2017-09-06 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-15 2017-09-06 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-16 2017-09-06 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-17 2017-09-06 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-19 2017-09-06 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-21 2017-09-06 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-23 2017-09-06 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-24 2017-09-06 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-29 2017-09-06 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-33 2017-09-06 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-36 2017-09-06 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-37 2017-09-06 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-38 2017-09-06 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-41 2017-09-06 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-43 2017-09-06 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-45 2017-09-06 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-50 2017-09-06 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 73-14 2017-09-15 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1738-46 2017-09-15 Otvoriť
zmluva o nájme Športová 1713-20 2017-09-22 Otvoriť
zmluva o nájme Športová 1713-31 2017-09-22 Otvoriť
zmluva o nájme Belanská 551-35 2017-10-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-10 2017-10-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-31 2017-10-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 551-6 2017-10-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-12 2017-10-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-22 2017-10-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-22 2017-10-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-12 2017-10-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-16 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-2 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-5 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-7 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-8 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-9 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-11 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-13 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-14 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-16 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-17 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-18 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-21 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-22 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-26 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-27 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-28 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-32 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-33 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-35 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-36 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-37 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-40 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-41 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-43 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-45 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-46 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1713-47 2017-10-24 Otvoriť
zmluva o podnájme nebytových priestorov Pizzeria Fanab 2017-11-01 Otvoriť
zmluva o podnájme nebytových priestorov Atak 9 2017-11-01 Otvoriť
zmluva o podnájme nebytových priestorov Kaderníctvo Adam 2017-11-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1738-49 2017-11-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 73-13 2017-11-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 551-14 2017-11-01 Otvoriť
zmluva o nájme S - vending s.r.o. 2017-12-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 551-20 2017-12-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1738-25 2017-12-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 551-51 2017-12-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-56 2017-12-01 Otvoriť
zmluva o nájme bytu 1755-56 2017-12-01 Otvoriť