BYP, s.r.o.

BYP, s.r.o., Hviezdoslavova 141, Liptovský Hrádok je spoločnosť Mesta Liptovský Hrádok, ktorá je zriadená za účelom spravovania majetku mesta. Svoju činnosť zahájila 01. 01. 2006. Jej hlavnou činnosťou je výroba, rozvod a predaj tepla a TÚV fyzickým a právnickým osobám na území mesta, správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve iných osôb.