BYP, s.r.o.
Oznam-opatrenie a obmedzenie komunikácie so správcom

Vážení vlastníci bytov,   nájomcovia bytov , dodávatelia stavebných prác a ostatní klienti

v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vedenie spoločnosti upravuje nasledovne od 6.5.2020 prijaté  preventívne  opatrenia

 

Čítajte viac...
 

BYP, s.r.o., Hviezdoslavova 141, Liptovský Hrádok je spoločnosť Mesta Liptovský Hrádok, ktorá je zriadená za účelom spravovania majetku mesta. Svoju činnosť zahájila 01. 01. 2006. Jej hlavnou činnosťou je výroba, rozvod a predaj tepla a TÚV fyzickým a právnickým osobám na území mesta, správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve iných osôb.